Well Equipped
Buildings

Well equippied building
mmch treatment center

Show your
schedule

Restore a man to his health,
his purse lies open to thee

Build it
your way

Throw physic to the dogs;
I'll none of it.

Latest News

  • 04 SEP 16
  • 0

  यस मनमोहन स्मित्री सामुदायिक अस्पातलमा  महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार हाड जोर्न्री तथा नसा रोग सम्बन्धी नेपाल अर्थोपेदिक अस्पातल जोरपाटी बाट बिशेषग्य डाक्टर हरु बाट  हाड जोर्न्री तथा नसा रोग सम्बन्धी सेवा सन्चालन भैरहेको  जानकारी गराउदछु ।

  • 26 AUG 16
  • 0

  About orthopedic Clinic at Manmoahan Memorial Community hospital.

  we inform all the people about the Orthopedic service at Manmohan Memorial Community Hospital  from Nepal orthopedic Hospital Doctors every one alternate Tuesday at 11:00 am to 3 pm.

  • 05 AUG 15
  • 0
  मिर्गौलाको पथ्थरी हुँदा के खाने? के नखाने?

  मिर्गौलाको पथ्थरी हुँदा के खाने? के नखाने?

  मृगौलाको पथ्थरीको रोक-थाम तथा उपचारमा भोजन व्यवस्थापनको ठूलो महत्व छ। विशेषत: यो रोग केहि हदसम्म बंसानुगत भए पनि यसको मुख्य कारण भनेको खानपान र जीवनशैली हो। रोग निरोध गर्न स्वस्थ जीवनशैलीको अभ्यास गर्ने र रोग लागि सके पछि पथ-पहरेज मा बस्नाले यो रोग ठिक हुन्छ। के खाने ? १ . पथ्थरी भएको व्यक्तिले सामान्य भन्दा

  • 04 AUG 15
  • 0
  General Health Camp at Haldekalika V.D.C, Nuwakot

  General Health Camp at Haldekalika V.D.C, Nuwakot

  We have Started  our General Health  camp from 2nd august 2015 at Haldikalika V.D.C , Nuwakot with more than 300 patient Per day . We had completed the camp with great success . We had provided the Ultra sound Services , Pathology Services.E.C.G Services as well as we had distributed the Hygienic Kit to the